รับสมัครครู Part-Time สอนภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์


รับสมัครครู Part-Time สอนภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์
สอนวันเสาร์ อาทิตย์ สถานที่สอน SE-ED Learning Center สาขา ลำลูกกา ยินดีรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่  หรือ ผู้ที่จบการศึกษาแล้ว รักการสอน อยากให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในบทเรียน และต้องการเห็นพัฒนาการของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ - สำหรับครูภาษาอังกฤษ
วิธีการสมัคร (ใบสมัคร: https://drive.google.com/file/d/0B6Ie0MI-zV-PSnczTEF2aUxWMXc/view?usp=sharing)1) เตรียมเอกสารดังนี้ (ใบสมัคร/สำเนาบัตร/รูปถ่าย1ใบ/ใบเกรดเทอมล่าสุด หรือ ใบจบการศึกษา)
2) นำมายื่นที่สถาบันด้วยตนเองในวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ เวลา 15.00-17.00 น. จะมีการทำแบบทดสอบและ Interview เลย หากไม่สะดวกมายื่นเอกสารด้วยตนเอง สามารถ scan เอกสารและส่งมาที่ email slc.lamlukka@gmail.com จะมีการติดต่อเรียกเข้ามา ทำแบบทดสอบ และ Interview อีกครั้ง
สอบถามเพิ่มเติมโทร 0869833748 - คุณหนึ่ง
Website: http://www.se-edlearning.com/
Facebook: https://www.facebook.com/slcMT/
แผนที่: http://www.mtarena.com/index.php/contact

คุณสมบัติครูภาษาอังกฤษ: (สอนนักเรียนไม่เกิน 8 คน)
● จบการศึกษา หรืออยู่ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือคณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
● มีใจรักที่จะสอนภาษาอังกฤษ และสามารถสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ภาษาอังกฤษได้
(เพราะการสอนในหลักสูตร ACTive English ครูจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสอนตลอดคาบเรียน)
● มีอัธยาศัยที่ดี สนุกกับการอยู่ร่วมกับเด็กๆ ถ้ามีประสบการณ์ในการฝึกสอน
หรือสอนในโรงเรียน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
สิ่งที่จะได้รับ:
● ได้รับการฝึกอบรมทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อสร้าง English Proficiency ให้กับนักเรียน ตามหลักสูตร ACTive English
● การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อ Interactive Multimedia โดยผสมผสานระหว่างกิจกรรมในชั้นเรียน (DuringClass
Activities) และ English Online Edutainment ซึ่งเป็นกิจกรรมนอกห้องเรียน (AfterClass Activities)
● การสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบ Activity Based Learning, MAT (Model, Action, Talk) Model และ Total Physical Response (TPR) จิตวิทยาในการสอนภาษาอังกฤษ และการควบคุมชั้นเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

คุณสมบัติครูFanMath: (สอนนักเรียน3-5 คน)
● จบการศึกษา หรืออยู่ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในคณะครุศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
● มีอัธยาศัยที่ดี สนุกกับการอยู่ร่วมกับเด็กๆ ถ้ามีประสบการณ์ในการฝึกสอน หรือสอนในโรงเรียน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
● ได้รับการฝึกอบรมทักษะการสอนคณิตศาสตร์หลักสูตร FanMath (Sigapore Math) และจิตวิทยาในการสอน
และการควบคุมชั้นเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
● การสอนโดยใช้สื่อ Multimedia ที่ทันสมัย

ไม่มีความคิดเห็น:
Write ความคิดเห็น
Recommended Posts × +