รับสมัครพนักงาน Part Time / งานพิเศษ ด้านอาหารหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปเกี่ยวกับอาหารทุกชนิด


รับสมัครพนักงาน Part Time / งานพิเศษ ด้านอาหารหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปเกี่ยวกับอาหารทุกชนิด
บริษัท ซีกูด จำกัด ผู้ให้บริการการวิจัยพัฒนาอาหาร การผลิตอาหาร และการให้บริการเทคโนโลยีระบบสารสนเทศสำหรับร้านอาหาร ต้องการรับสมัครพนักงาน Part Time ที่ต้องการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาหารหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปเกี่ยวกับอาหารทุกชนิดสนใจสมัครงานตามตำแหน่งด้านล่าง ติดต่อคุณธนัสสรณ์ เบอร์โทรศัพท์ 080-929-6494
หรืออีเมล์ thanatsorn@cgood.xyz พร้อมแนบหลักฐานการสมัครงาน ดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือสำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด

บริษัท มุ่งเน้นการเสริมสร้างบุคลากรทุกระดับผ่านการฝึกปฏิบัติงานอย่างเข้มข้น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาตนเองเพื่อเติบโตต่อไป หลังการทำงานบริษัทสามารถออกหนังสือรับรองการทำงานหรือประกาศนียบัตรการทำงานให้กับพนักงานบริษัทได้ทุกตำแหน่งเมื่อทำงานครบเกณฑ์ ซึ่งรวมถึงพนักงาน Part Time

1.ตำแหน่งพนักงานขายอาหาร Part Time
ระยะเวลาปฏิบัติงาน
ทำงานเฉพาะวันพฤหัส ถึงวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 16.00 - 24.00 ทั้งนี้สามารถช่วงเลือกเวลาทำงานได้
รายได้
รายได้ 300 บาทต่อวันและ Commission ตามยอดขาย พร้อมโอกาสเติบโตไปกับบริษัท

สถานที่ปฏิบัติงาน
โซนเกษตร-นวมินทร์ ณ.ตลาดนัดรถไฟ เกษตร-นวมินทร์

คุณสมบัติผู้สมัครงาน
1. อย่างน้อยอายุ 18 ปี
2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป หรือกำลังอยู่ในระหว่างการศึกษา
3. รักการทำอาหาร หรืออยากเรียนรู้การทำอาหาร
4. มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
5. เรียนรู้เร็ว รักงานบริการ อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
6. มีความขยัน ตรงต่อเวลา อดทนและรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
7. สามารถทำงานเป็นกะได้

ขอบเขตความรับผิดชอบหลัก
ปรุงและขายอาหาร

2.ตำแหน่งพนักงานเตรียมและปรุงอาหาร Part Time

รายได้
รายได้ 40 บาทต่อชั่วโมง พร้อมโอกาสเติบโตไปกับบริษัท

สถานที่ปฏิบัติงาน
โซนรามคำแหง (ซอยรามคำแหง 24 แยก 20)

คุณสมบัติผู้สมัครงาน
1. อย่างน้อยอายุ 18 ปี
2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป หรือกำลังอยู่ในระหว่างการศึกษา
3. รักการทำอาหาร หรืออยากเรียนรู้การทำอาหาร
4. มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
5. เรียนรู้เร็ว รักงานบริการ อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
6. มีความขยัน ตรงต่อเวลา อดทนและรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
7. สามารถทำงานเป็นกะได้

ขอบเขตความรับผิดชอบหลัก
ปรุงและเตรียมอาหาร สำหรับขาย

ไม่มีความคิดเห็น:
Write ความคิดเห็น
Recommended Posts × +