หาคนทำงาน Part Time และหาคนทำงาน Full Time ใน SE-ED Bookcenter


หาคนทำงาน Part Time และหาคนทำงาน Full Time ใน SE-ED Bookcenter งาน Part Time, งาน part time กรุงเทพ, งาน Part Timeร้านหนังสือ, กับร้านหนังสือคุณภาพชั้นนำ ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ธุรกิจที่ช่วยให้คนไทย เก่ง, ฉลาด, และมีความรู้มากขึ้นตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 22-30 ปี
 • ผู้สมัครงานพาร์ทไทม์ต้องมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาอาชีพ
 • จะพิจารณาเป็นพิเศษ หากเคยมีประสบการณ์ในร้านค้าปลีกมาก่อน
 • ผู้สมัครงาน Part Time ต้องมีภาวะผู้นำ
 • มีทักษะในการบริหารจัดการทีมงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • ผู้สมัครงานพาร์ทไทม์ต้องรักงานขาย รักงานบริการ
 • ผู้หางาน Part Time ต้องมีความคิดที่ริเริ่มสร้างสรรค์
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
 • มีทัศนคติในเชิงบวก
 • มีอัธยาศัยดี
 • มีความกระตือรือร้น
 • มีนิสัยรักการอ่าน

ตำแหน่งแคชเชียร์

 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 20-30 ปี
 2. รักงานขาย รักงานบริการ
 3. บุคลิกดีมนุษยสัมพันธ์ดี
 4. ขยัน
 5. ซื่อสัตย์
 6. อดทน
 7. ละเอียดรอบคอบ
 8. มีความรับผิดชอบ
 9. ตรงต่อเวลา

ตำแหน่งบริการลูกค้า, นักศึกษาฝึกงาน, งาน Part Time

 1. เพศหญิง อายุ 18-25 ปี
 2. วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นต้นไป
 3. รักงานขาย รักงานบริการ
 4. บุคลิกดีมนุษยสัมพันธ์ดี
 5. ขยัน
 6. ซื่อสัตย์
 7. อดทน
 8. ตรงต่อเวลา

หลักฐานสำหรับใช้ในการสมัครงาน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนารับรองผลการศึกษา
 • รูปถ่ายประจำตัว จำนวน 2 รูป

สามารถสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ทุกสาขา

ที่ทำการ
แผนกสรรหาบุคลากร ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ อาคารเนชั่นทาวเวอร์
ชั้น 23 ถนนบางนา-ตราด กม.45 แขวงบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์

02-7998555 ต่อ 8641-3
086-3253354
086-3293300
081-3588834

ไม่มีความคิดเห็น:
Write ความคิดเห็น
Recommended Posts × +