รับสมัครงาน ตำแหน่งงาน Web Admin


รับสมัครงาน ตำแหน่งงาน Web Adminลักษณะงาน:
-Update Website (Content, Banner, Image, layout) จัดการข้อมูลให้มีความน่าสนใจและเกิดความเคลื่อนไหว อย่างต่อเนื่อง
-บริหารและจัดการข้อมูลต่างๆของสินค้า ผ่านระบบเว็บไซต์และ Social Network
-เรียบเรียง สร้างสรรค์บทความ  ลงข้อเขียนประเภทต่างๆ เกี่ยวกับระบบปรับอากาศ และการอนุรักษ์พลังงาน
-ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (Email, SMS, Telephone) และสามารถจัดการประชุมตามสถานที่ต่างๆได้

คุณสมบัติผุ้สมัคร
-จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกียวข้อง
-มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี
-ชอบการอ่าน รักการเขียน สามารถจับประเด็นข้อมุล และนำเสนอผ่านการเขียนได้ดี
-มีทัศนคติที่ดีในการติดต่อประสานงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงาน
-มีความชำนาญในการบริหารจัดการ Social Media อย่างเช่น Facebook, Instagram, Twitter ได้เป็นอย่างดี
-มีความรู้เรื่อง SEO จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถใช้โปรแกรม Adobe Illustrator, Adobe Photoshop ในการออกแบบ (graphic) ได้อย่างดี
-สามารถใช้งาน Microsoft Office พื้นฐาน (excel, word, PowerPoint) ได้
-มีทักษะภาษาอังกฤษ(ฟัง พูด อ่าน เขียน) ดี
-สามารถพิมพ์งานได้ทั้งภาษาไทย และอังกฤษได้คล่อง
-เคยมีประสบการณ์ด้านการเขียน website หรือทำงาน web admin จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความระเอียดรอบคอบ และสามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี

ทำงาน 8:-30 – 17:30 น.ณ สำนักงาน N-SAVE.NET ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 28 (ราม 2)
เงินเดือน : Negotiated (ตามประสบการณ์และความสามารถ) ประกันสังคม โบนัสประจำปี

Resume และแนบเอกสารแนะนำตัวและประวัติผลงานแนะนำตัวสั้นๆ ว่าสนใจอะไรในงานนี้ และอยากทำอะไรในอนาคต

ส่งมาที่ Chatchasa.pot@gmail.com
หรือโทรมานัดสัมภาษณ์ได้ที่ 086-529-6659


ไม่มีความคิดเห็น:
Write ความคิดเห็น
Recommended Posts × +