หางาน part time mk รับสมัครพนักงานบริการ ร่วมงานหลายอัตรา รับจำนวนมาก

หางาน part time mk รับสมัครพนักงานบริการ ร่วมงานหลายอัตรา รับจำนวนมาก  ในช่วงเวลานี้ทางทีมงานต้องการคนทำงานเป็นจำนวนหลายอัตรา เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ในการทำงานไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน สำหรับท่านใดที่สนใจที่จะทำงาน part time สามารถอ่านรายละเอียดการทำงานได้ด้านในค่ะ


หางาน part time, งาน part time mk, งานพิเศษ

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา
ฝ่ายดูแลสาขา
ประจำร้าน MK, YAYOI จำนวน 50 อัตรา
เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
สามารถทำงานกะและโยกย้ายสาขาได้ทั่วประเทศ
มีบุคลิกที่ดี รักในงานบริการ

สวัสดิการ
ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท


ผู้จัดการแผนกเดลิเวอรี่
ฝ่ายเดลิเวอรี่
จำนวน 1 อัตรา
เพศชาย – หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
มีประสบการณ์ด้านการบริหารการจัดการธุรกิจอาหาร 2 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์ด้านงานเดลิเวอรี่ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สวัสดิการ
ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท
สมัครงานตำแหน่งนี้
เจ้าหน้าที่สนับสนุนผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์

ฝ่ายคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา
เพศชาย – หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการให้บริการและแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 0-3 ปี

สวัสดิการ
ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบอาวุโส
ฝ่ายคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา
เพศชาย – หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในงานด้านดูแลระบบ IT OPERATION , ระบบ Network , ระบบ Server
สวัสดิการ
ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
ฝ่ายพัฒนาและวิศวกรรม
จำนวน 1 อัตรา
เพศชาย – หญิง อายุ 23 – 30 ปี
วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขามัณฑนศิลป์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1-3 ปี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม AUTO CAD ได้เป็นอย่างดี
สามารถอ่านแบบ เขียนแบบ มีความเข้าใจในงานออกแบบตกแต่งภายในได้ดี

สวัสดิการ
ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QA)
จำนวน 3 อัตรา
สังกัด โรงงานบางนาตราด ( CK4.)
เพศชาย – หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรีสาขา Food Science / Food Technology / Biotech หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO 9000 , GMP , HACCP
สามารถทำงานกะได้ ประจำโรงงานบางนา-ตราด (กม.18)

สวัสดิการ
ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
จำนวน 3 อัตรา
เพศชาย – หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรีสาขาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือสาขาที่กฎหมายรับรองหรือผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
มีความสามารถในการสื่อสาร นำเสนอ นำประชุม จัดทำรายงาน ประสานงาน
ประจำสำนักงานใหญ่และประจำโรงงานบางนา-ตราด (กม.18)

สวัสดิการ
ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ฝ่ายจัดซื้อ
จำนวน 3 อัตรา
เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
วุฒิปริญญาตรีสาขาการตลาด,การจัดการ,บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะด้านการเจรจาต่อรองและประสานงานได้
มีประสบการณ์ในการทำงานด้านจัดซื้อ 1-2 ปี
ประจำโรงงานบางนา-ตราด (กม.18)

สวัสดิการ
ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

ไม่มีความคิดเห็น:
Write ความคิดเห็น
Recommended Posts × +