งาน part time สาขากรุงเทพ PART TIME & FULL TIME ร้านหนังสือ (ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์)


งาน part time สาขากรุงเทพ PART TIME & FULL TIME ร้านหนังสือ (ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์) SE-ED Bookcenter (ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์) สาขาในกรุงเทพ ด้วยความไว้วางใจ จากคนทั่วไป มีหนังสือหมวดหมู่ต่างๆ รวบรวมไว้ที่นี้ และรองรับการเติบโต ขยายสาขาออกจำนวนมาก เราต้องการพนักงานรวมงานจำนวนมาก


ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาอาชีพ
 • จะพิจารณาเป็นพิเศษ หากเคยมีประสบการณ์ในร้านค้าปลีกมาก่อน
 • มีภาวะผู้นำ
 • มีทักษะในการบริหารจัดการทีมงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • รักงานขาย รักงานบริการ
 • มีความคิดที่ริเริ่มสร้างสรรค์
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
 • มีทัศนคติในเชิงบวก
 • มีอัธยาศัยดี
 • มีความกระตือรือร้น
 • มีนิสัยรักการอ่าน

ตำแหน่งแคชเชียร์

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 20-30 ปี
 • รักงานขาย รักงานบริการ
 • บุคลิกดีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ขยัน
 • ซื่อสัตย์
 • อดทน
 • ละเอียดรอบคอบ
 • มีความรับผิดชอบ
 • ตรงต่อเวลา

ตำแหน่งบริการลูกค้า, นักศึกษาฝึกงาน, งาน Part Time

 • เพศหญิง อายุ 18-25 ปี
 • วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นต้นไป
 • รักงานขาย รักงานบริการ
 • บุคลิกดีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ขยัน
 • ซื่อสัตย์
 • อดทน
 • ตรงต่อเวลา

หลักฐานสำหรับใช้ในการสมัครงาน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนารับรองผลการศึกษา
 • รูปถ่ายประจำตัว จำนวน 2 รูป
 • สามารถสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ทุกสาขา

ที่ทำการ
แผนกสรรหาบุคลากร ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ อาคารเนชั่นทาวเวอร์
ชั้น 23 ถนนบางนา-ตราด กม.45 แขวงบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์

02-7998555 ต่อ 8641-3
086-3253354
086-3293300
081-3588834

ไม่มีความคิดเห็น:
Write ความคิดเห็น
Recommended Posts × +