งานพาร์ทไทม์ กรุงเทพ บริษัทบัตร KTC ในเครือธนาคารกรุงไทย รับสมัครงานพาร์ทไทม์


ข่าวดี สำหรับน้องๆนิสิต นักศึกษา ที่อยู่ในวัยเรียนหา งานพาร์ทไทม์ กรุงเทพ บริษัทบัตร KTC ในเครือธนาคารกรุงไทย รับสมัครงานพาร์ทไทม์  "เริ่มเร็วกว่า โอกาสก็มากกว่า" ผู้ให้บริการบัตรเครดิต และสินเชื่อบุคคล ชั้นนำของประเทศ ในเครือ ธนาคารกรุงไทย  เปิดรับสมัครนักศึกษา ที่มีไฟ ขยันขันแข็ง เข้าทำงาน Part Time กับทีมงานมืออาชีพ  กับโครงการ LEARN & EARN งานพาร์ทไทม์บริษัทบัตร KTCในเครือธนาคารกรุงไทย
ทำงานกับ : บมจ.บัตรกรุงไทย  หรือ KTC

ระยะเวลา : เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ลักษณะงาน : มีหลายๆด้าน ให้เลือกสมัคร ดังนี้
-Marketing งานด้านการตลาด การโฆษณา
-Administration งานธุรการทั่วไป เพื่อสนับสนุนการทำงาน ของฝ่ายต่างๆ
-Service งานบริการลูกค้าประจำ KTC Touch
-Contact Center งานบริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์

ได้รับ : เงินค่าตอบแทน สวัสดิการ และกิจกรรมเสริมมากมาย

กิจกรรมเสริมในโครงการ :
-Field Trips กิจกรรมนอกสถานที่ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
-Community Services กิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการช่วยเหลือสังคม และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
    
วัตถุประสงค์โครงการ :
1.เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนศักยภาพ การใช้ความรู้ ความสามารถนักศึกษาไทย
2.เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้ในการรับผิดชอบและการพึ่งพาตนเอง
3.เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม
4.เพื่อเพิ่มคุณภาพของนักศึกษาให้เป็นที่ยอมรับขององค์กรภาครัฐบาลและภาคเอกชน
5.เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม KTC หรือการเป็น Good Corporate Citizenที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทย การพัฒนาสังคม ตลอดจนเศรษฐกิจประเทศ

สิ่งที่ได้รับจากโครงการ :
-Training หลักสูตรต่างๆ ที่บริษัทฯจัดขึ้นเพื่อฝึกฝนพัฒนาความรู้ และพัฒนาศักยภาพ
-Networking โอกาสในการเรียนรู้ถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่น
-Real Job Experience เรียนรู้และทราบขึ้นตอนการปฏิบัติงานจริง จากฝ่ายงานต้นสังกัด
-Wealth & Time Management เรียนรู้ถึงการบริหารเงิน และบริหารเวลาอย่างเหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานต่อไป
-Opportunity นักศึกษามีโอกาสได้รับพิจารณาเข้าร่วมงานเป็นพนักงานของ KTC
-Performance Award สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียน และการทำงานดีเด่น

คุณสมบัติของนักศึกษา : การคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนั้น ทางบริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติดังนี้
-กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
-อายุระหว่าง 18-25 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร :
#รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 4x6 นิ้ว จำนวน 1 รูป
#สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต/นักศึกษา
#สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ : สมัครด้วยตนเอง ได้ที่
 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
   บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 591 ชั้น 14 อาคารสมัชชาวาณิช 2 (UBCII)
 ถนนสุขุมวิท 33 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
 กรุงเทพฯ 10110
 **เยื้องห้างเอ็มโพเรี่ยม  สถานีรถไฟฟ้า BTS พร้อมพงษ์**
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th  หรือ โทร. 0-2828-5099

ไม่มีความคิดเห็น:
Write ความคิดเห็น

Recommended Posts × +